Какви правни документи трябва да има малкия бизнес?

Достъп до право още днес!

ЗАПИСВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Привеждане в съответствие със закона? Какви документи да представите на проверяващите?

Какви правни документи следва да има бизнесът ви?

Правни документи
Изготвяне на общи условия

Специално за представителите на малкия бизнес сме подготвили информация за документите, които следва да притежава всеки стартиращ или малък бизнес. Бизнесът работи като часовник. Всяко зъбно колело или предавка трябва да бъде добре смазано и поддържано, за да може да работи безпроблемно и ефективно. Големите компании наемат адвокатски кантори, счетоводители и експерти, за да им бъдат изготвени всички документи, с които да оперира бизнеса.

Но ако нямате бюджет за такъв вид услуги? Ами ако сте стартъп, едноличен търговец или малък бизнес? Точно за това сме подготвили списък от документи за малкия бизнес, който обхваща всички аспекти от бизнеса и документи, които може да представите при евентуална проверка от държавните органи.

Пакет от бизнес документи?

Какви документи следва да има всеки малък бизнес?

1. Наръчник за собственици на малък бизнес. Наръчника съдържа цялата необходима информация за управление на малък бизнес, систематизирана и предоставена на достъпен език.
2. Наръчник за съставяне на бизнес план. Какво е бизнес план? Как да го съставим и защо ни е необходим? Какво трябва да съдържа? Важни моменти при съставянето и реализацията.;
3. Бизнес план. Предварително изготвен примерен бизнес план, който може да приложите към вашия бизнес.
4. Маркетингов план. Примерен маркетингов план, който да приложите към бизнеса си.
5. Месечен отчет на приходите и разходите. Примерен месечен отчет, с който да следите приходите и разходите на бизнеса.

6. Продуктова таблица. Получавате примерна таблица за систематизиране на предлаганите от вас продукти или услуги;

7. Разпределение на длъжностите в бизнеса. Примерно разпределение на длъжностите във вашия бизнес.
8. Правилник за вътрешния трудов ред;
9. Политика за възнагражденията;
10. Правила за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси;
11. Правила за личните сделки;
12. План за обучение по Закона за мерките срещу изпирането на пари;
13. Инструкции за пожарна безопасност;
14. Дневник за пожарогасители – за обекти с повече от 6 пожарогасителя;
15. Дневник – ел. захранване – за обекти над 100 кв. м.;
16. Правила за здравословни и безопасни условия на труд;
17. Правила при работа с видеодисплеи;
18. Заповед за приемане на горепосочените документи;
19. Примерни договори в бизнеса – трудов договор с работник/служител, трудов договор за търговско управление, консултантски договор, договор за счетоводно обслужване, договор за наем, граждански договор за изпълнение, споразумение за прекратяване на договор, заповед за назначаване на служител, заповед за прекратяване на трудов договор, приемо-предавателен протокол и пълномощно.

Достъп до право още днес!

ЗАПИСВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Оценка 5/5 - (1 vote)
Сподели