КАКВО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?

Достъп до право още днес!

ЗАПИСВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Привеждане в съответствие с GDPR?

Какво е политика за поверителност?

Защита на личните данни
Политика за поверителност

С политиката за поверителност /защита на личните данни/ трябва да информирате вашите потребители как обработвате техните лични данни, когато те посещават или са посетили вашия уебсайт, за какви цели използвате техните данни и на какви основания, какви са правата на потребителите, как могат да ги реализират и т.н.  Политиката за поверителност описва как вашия бизнес работи с данните на клиенти и партньори и има за цел да информира за всичко, свързано с обработването на лични данни. Всичко, написано в Политика за защита на личните данни, е задължително за вас. 

Политика за защита на личните данни? задължителна ли е?

Какво трябва да съдържа политиката за поверителност?

Политиката за защита на лични данни/Политиката за поверителност е задължителна част от всеки един уебсайт или мобилно приложение. Тя трябва да има определено съдържание, което да отговаря на изискванията на Регламент №2016/679 (GDPR), който урежда правилата за защита на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни. Политиката трябва да бъде поставена на видно място в уебсайта ви и потребителите да имат лесен достъп до нея.

Комисията за защита на лични данни е органът, който следи за спазване на законодателството в областта на личните данни. Тя най-често действа по сигнал, например от ваши конкуренти или от недоволен клиент. В случай, че установи незаконосъобразно обработване на лични данни, тя е компетентна да налага глоби и имуществени санкции, които могат да достигнат до 20 000 000 EURO, а в случай на предприятие – до 4% от общия му годишен световен оборот за предходната година.

Политика за поверителност
Политика за поверителност
Какво следва да съдържа вашата политика за защита на личните данни:
1. Данни, които идентифицират администратора и координати за връзка с него и, когато е приложимо, тези на представителя на администратора;
2. Координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните, когато е приложимо;
3. Какви данни събирате, целите и правното основание за обработването на лични данни (например съгласие, законово задължение, легитимен интерес);
4. Законните интереси, преследвани от администратора или от трета страна (когато обработването е необходимо за целите на легитимните интереси);
5. Получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива;
6. Подробности за всяко планирано предаване на личните данни на трета държава или международна организация;
7. Продължителността на съхраняване на личните данни (или критериите, използвани за определяне на този срок);
8. Правото на субекта на данни на достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, както и правото на преносимост на личните данни (в зависимост от използваната законна основа)
9. Правото на субектите на данни на ограничаване или на възражение срещу обработването на личните им данни;
10. Правото на субекта на данните на оттегляне на съгласието си по всяко време (когато съгласието е необходимо за целите на обработването);
11. Правото на субекта на данни на жалба до надзорен орган;
12. Дали събирането на лични данни е задължително или договорно изискване и дали потребителите са длъжни да ги предоставят;
13. Дали личните данни ще бъда предмет на автоматизирана обработка, включително профилирането и ако е така, използваната логика и възможните последствия.

Освен политиката за поверителност, има ли други политики, които следва да имате на уебсайта си?

Друга задължителна част от уебсайта е Политиката за бисквитки. Бисквитките са нужни за правилното функциониране на уебсайта и целят да осигурят възможно най-доброто преживяване на потребителите.
Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра на уебсайта към използвания от потребителите браузър и се съхраняват на устройството на потребителя, за да може сайтът ви да го разпознава.

Съществуват два основни вида бисквитки – постоянни или временни (сесийни) бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на компютъра или мобилното устройство за по-дълъг период от време. Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра, но се изтриват в момента, в който се затвори страницата.

Повечето бисквитки не съдържат чувствителна или обстойна информация за потребителите или лични данни, с които може да се разпознае или идентифицирам пряко потребителя.

Достъп до право още днес!

ЗАПИСВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Оценка 5/5 - (1 vote)
Сподели