Подкрепете ни

 

Фондация „Достъп до право“ е юридическо лице с нестопанска цел, учредено в обществена полза, вписано в Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел в България с ЕИК 206855848.

направете дарение

разкажете за нас

Направете дарение

По банков път

Банковата ни сметка е:

IBAN: BG09ESPY40040040220547

BIC: ESPYBGS1

Тутуляр: Фондация Достъп до право

Моля да посочите основание за плащането: Дарение!

EasyPay

Посетете офис на EasyPay и посочете:

КИН: 1367536290

Тутуляр: Фондация Достъп до право

Моля да посочите основание за плащането: Дарение!

 

EPAY.BG

Описание Сума
Дарение BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ДАРЕНИЯТА?

Нашата организация е прозрачна и е изцяло в обществена полза. Приходите ни отиват само за най-необходимото: за възнаграждения на правните специалисти, с които работим; софтуер; уеб подръжка: програмисти, хостинг; банкови такси. Печалбата ни от дейността на фондацията е 0 лв.!

Разпределение на приходите

Разкажете за нас

Споделете нашата платформа с хора и организации, на които бихме могли да бъдем полезни, както и с хора и организации, които биха могли да ни подкрепят.   

Гласувайте page
Сподели