Включете се

 

Фондация „Достъп до право“ е юридическо лице с нестопанска цел, учредено в обществена полза, вписано в Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел в България с ЕИК 206855848.

Станете автор

помощ по казус

разкажете за нас

регистрация на сдружение

Станете автор

Присъединете се към нас, за да работим заедно за каузата ни за подпомагане на стартиращи предприемачи, малкия и среден бизнес, както и за предоставяне на безплатна правна помощ онлайн. Пишете ни, за да се запознаем и да работим заедно!

Помогнете на потребителите ни да решат своите казуси!

Ако имате експертиза в правната сфера или просто имате познание по определен правен казус, може да разгледате казусите и проблемите на потребителите ни и да им дадете съвет. 

достъп до право лого

Разкажете за нас

Споделете нашата платформа с хора и организации, на които бихме могли да бъдем полезни, както и с хора и организации, които биха могли да ни подкрепят.   

Гласувайте page
Сподели