Фондация Достъп до право

Справедливост ● Равенство ● Доверие
Пишете ни

Достъпът до право на всички граждани е наш приоритет

Фондация Достъп до право

Фондация „Достъп до право“ – Организация с нестопанска цел, в обществена полза, регистрирана в България в ТРЮЛНЦ с ЕИК 206855848. Основно направление в работата на Фондация “Достъп до право” е предоставянето на достъпна правна помощ на онези, които не разполагат с достатъчно средства, както, повишаване на правната култура на обществото ни и подкрепа за стартиращите и малки бизнеси.

За помощ към нас се обръщат граждани, стартиращи предприемачи, неправителствени организации, малки и средни бизнеси, които срещат различни по естеството си правни казуси.

Горди сме, че от началото на нашата дейност до сега оказахме правна помощ в близо 1000 случая.

Вижте с какво може да помогнем:

Достъп до право

За граждани

Безплатна правна консултация при възникнал казус. Вижте повече

Фондация Достъп до право

За бизнеса

Безплатно изготвяне на документи за: регистрация на фирма, сдружение, фондация, фирмени промени. Вижте повече

Фондация Достъп до право

Полезни статии

Развод, GDPR, Политики за уебсайтове, и др. Вижте повече

Часа доброволен труд

Безплатни консултации

Доволни граждани

Подпомогнати бизнеси и НПО

Партньори

Държави

Вижте последните ни статии:

Общи условия съдържание

Какво трябва да съдържат общите условия?

Общите условия за уебсайт и онлайн магазин … Вижте повече

Политика за защита на личните данни

Какво трябва да съдържа политиката за поверителност?

Политиката за поверителност, която се нарича и политика за защита на лични данни … Вижте повече

Правни документи

Какви правни документи трябва да има малкия бизнес?

Специално за собствениците на малък бизнес … Вижте повече

Мисия

Мисията ни е цялостно повишаване на правната култура на гражданското общество, подпомагане на гражданите чрез предоставяне на безплатен достъп до правна помощ и подпомагане на малкия бизнес чрез безплатен достъп до правни ресурси.

Правна информация на разбираем език

Разширяваме обхвата и нивото на правна култура и осведоменост на гражданите

t

Безплатна правна консултация

Изготвяме отговори и становища по правни въпроси на лица в уязвимо социално положение

 

Правни ресурси за малкия бизнес

Осигуряваме правни ресурси за стартиращи предприемачи, малки и средни предприятия

Работим изцяло в обществена полза

Разпределение на приходите

Нашата организация е прозрачна. Всички активности на платформата ни са безплатни и изцяло в обществена полза (безплатни правни консултации за граждани; правни статии, които разясняват основни права; безплатно генеририране на документи за малкия бизнес и други).

Дейностите, за които се изисква заплащане, са лимитирани и незадължителни за потребителите на платформата (Например ако желаете адвокат да направи онлайн вписване на фирмата ви ще трябва да заплатите малка такса).

Приходите от стопанската ни дейност и от дарения отиват изцяло за осъществяване на целите ни и ги разпределяме само за най-необходимото: за възнаграждения на правните специалисти, с които работим; софтуер; уеб подръжка: програмисти, хостинг; такси – банкови, държавни и др. Печалбата от дейността на фондацията е 0 лв.!

Свържете се с нас