За Фондация Достъп до право 

Справедливост Равенство Доверие

 

За фондацията

Фондация „Достъп до право“ е юридическо лице с нестопанска цел, учредено в обществена полза, вписано в Търговският регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в България с ЕИК 206855848.

Платформата ни предоставя възможност за получаване на безплатна консултация, свързана с основните права на човека, разпространени техни нарушения и препоръки, достъп до множество полезни материали, свързани със личните, семейните, бизнес отношенията, както и възжможност за безплатно получаване на документи за регистрация и промени в бизнеса. Вижте как може да ни подкрепите от тук.

Фондация достъп до право Лого

Мисия

Мисията ни е цялостно повишаване на правната култура на гражданското общество, подпомагане на гражданите чрез предоставяне на безплатен достъп до правна помощ и подпомагане на малкия бизнес чрез безплатен достъп до правни ресурси.

Правна информация на разбираем език

Разширяваме обхвата и нивото на правна култура и осведоменост на гражданите

t

Безплатна правна консултация

Изготвяме отговори и становища по правни въпроси на лица в уязвимо социално положение

 

i

Правни ресурси за малкия бизнес

Осигуряваме правни ресурси за стартиращи предприемачи, малки и средни предприятия

За Фондация Достъп до право
Регистрация на сдружение
Разпределение на приходите Фондация Достъп до право

Нашите цели

Българските граждани срещат трудности в отстояване на правата си, тъй като в голяма степен не познават механизмите за защита, уредени в законите. Основната цел на фондацията е да повиши правната култура на гражданите и да им съдейства при защитата на техните права и интереси. Работата на фондацията е насочена и към малки и средни предприятия, неправителствени организации и други юридически лица във връзка с насърчаване на предприемачеството, започване и развитие на собствен бизнес.

Как ще ги постигнем

Съставяме статии, чиято цел е на достъпен и разбираем език да разяснят на гражданите техни основни права и задължения. В публикациите потребителите ще могат да открият полезна информация и решения на често срещани казуси, касаещи различни области на правото, сред които гражданското, търговското, семейно право. В помощ на бизнеса са поместени полезни материали, разясняващи различни процедури пред държавни и недържавни институции.

В сайта е поместена и платформа за въпроси, на които екипът на фондацията предоставя отговори на най-високо професионално ниво, в съответствие и при пълно спазване на българското и европейското законодателство.

В сайта има и възможност за безплатно генериране на документи за регистрация на различни видове фирми и НПО, както и промени в бизнеса и възможност за електронно вписване.

Как разпределяме приходите

Нашата организация е прозрачна. Почти всички активности на платформата ни са безплатни и изцяло в обществена полза (безплатни правни консултации за граждани; правни статии, които разясняват основни права; безплатно генеририране на документи за малкия бизнес и други). Дейностите, за които се изисква заплащане са лимитирани и незадължителни за потребителите на платформата (Например ако желаете адвокат да направи онлайн вписване на фирмата ви ще трябва да заплатите малка такса).

Приходите от стопанската ни дейност отиват изцяло за осъществяване на целите ни и ги разпределяме само за най-необходимото: за възнаграждения на правните специалисти, с които работим; софтуер; уеб подръжка: програмисти, хостинг; такси – банкови, държавни и др. Печалбата от дейността на фондацията е 0 лв.! Когато излезе първият ни годишен финансов отчет, ще го публикуваме в тази секция!

Мото:

Справедливост Равенство Доверие

1

Справедливост

Вярваме, че справедливостта е от първостепенно значение за развитието на хармоничното гражданско общество. Тя е стремежът всичко да бъде отсъдено по най-разумния и правилен начин. С ясното съзнание за справедливостта, всеки от нас трябва да отстоява позициите си.

“Ако загине справедливостта, човешкият живот няма да има вече никаква стойност” – Имануел Кант

2

Равенство

Ревностно защитаваме правото на всички хора на достъп и еднаква защита пред закона, без разделение, основано на раса, пол, сексуална ориентация, национален произход, цвят на кожата, етническа принадлежност, религия, възраст, политически възгледи или социално положение.

“Само онази държава е стабилна, в която всички хора са равни пред закона” – Аристотел

 

3

Доверие

Доверието е в основата на добрите отношения, но то трябва да се спечели. Ние градим доверие у нашите партньори, потребители и клиенти, като обръщаме вниамние на и на най-малкия детайл, надскачаме техните очаквания и стимулираме култура на прозраност и взаимно уважение.

“Ако човек е небрежен към дреболиите, то не може да му се има доверие за важните неща” – Аинщайн

Часа доброволен труд

Безплатни консултации

Доволни граждани

Подпомогнати бизнеси и НПО

Партньори

Държави

Екип

Екипът на Фондация “Достъп до право” се състои от юристи със значителен опит в различни области на правото, с доказана квалификация и високи работни стандарти за качество, поради което смятаме, че разполагаме с експертиза на високо ниво, която успешно прилагаме при работа си.

Неуморно работим за постигане на целите на фондацията, водени от максимата:

„Доброто има непрекъсната необходимост в него да се влага енергия, за да продължи да съществува“

Кристиян Таков

За Фондация Достъп до право

Вижте как да ни подкрепите

Оценка 4.9/5 - (10 votes)
Сподели